Liczba odwiedzin strony: 25808 Osób na stronie: 3
 

Omega SC. Kancelaria prawna. Kierat-Hodowany
W., Czaja E.

 
 
Omega SC. Kancelaria prawna. Kierat-Hodowany
W., Czaja E.
 
Racławicka 2 lok. 19
Profesja:   kancelaria prawna

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 200 poz. 1655 - Sposób prowadzenia oraz tryb dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych (Dz. U. z dnia 13 października 2005 r.) Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:...
Monitor Polski 2001 Nr 2 poz. 24 - Ocena nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa
UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie oceny nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa. (M.P. z dnia 26 stycznia 2001 r.) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ -   uwzględniając dyspozycję przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, które zobowiązują Sejm, Senat i Radę Ministrów do dokonania, nie później niż do dnia...